0
Twój koszyk jest pusty.

WAŻNE WYDARZENIA


Zespół Szkół w Lipuszu - zima
Zespół Szkół w Lipuszu
Zespół Szkół w Lipuszu

UROCZYSTE OTWARCIE PRZEDSZKOLA

 

10 marca 2014 spełniło się wielkie marzenie mieszkańców Lipusza. Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie długo oczekiwanego przedszkola, które przyjęło nazwę “Remusek”.
Budowa nowego obiektu była od kilku lat priorytetem dla władz gminy, ponieważ dotychczasowy budynek przedszkolny pochodził jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej i wymagał gruntownego remontu.
Wydarzenie to, zostało połączone z przypadającymi w tym roku obchodami 30-lecia Gminy Lipusz tak więc na uroczystą inaugurację przybyło wielu znakomitych gości, między innymi: Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki, Senator Roman Zaborowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie Halina Uchman, a także Wójt Gminy Lipusz Mirosław Ebertowski, Zastępca Wójta Marek Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Lipusz Janusz Wawer. Nie zabrakło również wykonawcy projektu oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych placówek i instytucji, z których każdy przyniósł dla naszych milusińskich piękny prezent.
Podczas spotkania nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie przedszkola przez ks. Prałata Jana Ostrowskiego. Następnie przedszkolaki przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny, który chwilami bawił gości do łez.
Po zakończeniu części oficjalnej, zebrani mieli okazję zwiedzić przestronne i nowoczesne sale, a także skosztować pysznego tortu. Na najmłodszych i ich rodziców czekała również wspaniała zabawa przy muzyce oraz słodka wata cukrowa, bańki mydlane i moc innych atrakcji.

Hala w Lipuszu
Hala w Lipuszu

OTWARCIE HALI SPORTOWEJ W LIPUSZU

 

Dnia 28 września 2011 roku o godz. 10:00 odbyło się w Zespole Szkół w Lipuszu otwarcie hali sportowej oraz poświęcenie sztandaru szkoły. Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów gminy Lipusz odśpiewano Hymn Polski.
Następnie wójt gminy Miros ław Ebertowski przywitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich obecni byli: poseł Marek Biernacki, Dyrektor Programów Regionalnych – Jan Szymański, z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu- Maciej Kowalczuk, W-ce Minister Rolnictwa- Henryk Klocke, Wojewoda Pomorski-Roman Zaborowski, w-ce przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego –Dariusz Męczykowski, starosta kościerski, burmistrz Kościerzyny, wójtowie gmin i inni.
Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Kamila Żywicka przedstawiała krótki opis hali sportowej. Potem nastąpił moment przecięcia wstęgi przez naszych włodarzy i gości, a także poświęceni hali przez księdza prałata Jana Ostrowskiego.
Z rąk wójta pani dyrektor Barbara Edel otrzymała symboliczne klucze do nowej hali.
W czasie uroczystości został też przedstawiony krótki rys historyczny budowy tego obiektu sportowego. Ci którzy przyczynili się do budowy hali, zabrali głos, aby podzielić się swoimi wrażeniami związanymi z tą halą.
Po tej części oficjalnej przedstawiona została część artystyczna, która tematycznie nawiązywała do pierwszych igrzysk olimpijskich organizowanych w Grecji, a także do czasów współczesnych. Wszyscy zebrani z uwagą śledzili to co się działo na scenie, bo przedstawienie dostarczyło wrażeń wizualnych, ale i słuchowych, gdyż przerywnikiem były piosenki naszego chóru szkolnego. Część artystyczną przygotowały panie : Bożena Troka, Iwona Drozdowska i Katarzyna Kamińska.
Po tej części miała miejsce druga ważna uroczystość jaką było przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru naszej szkole. Następnie sponsorzy sztandaru przybijali symboliczne gwoździe. Pani dyrektor Barbara Edel zaprezentowała sztandar, który na rewersie ma umieszczone godło Polski, a na awersie misje szkoły: Kaszub, Polak, Europejczyk). Po krótkiej prezentacji sztandar został przekazany uczniom- pocztowi sztandarowemu w składzie: Seweryn Bronka, Wiktoria Pobłocka, Joanna Wenta, następnie ksiądz prałat poświęcił go. Ślubowanie na sztandar złożyli nauczyciele i uczniowie.
Po tym wydarzeniu nastąpiła część artystyczna przygotowana przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie zaprezentowali 2 minutowe pokazy poniektórych dyscyplin sportowych tj.: unihokej, piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna i lekkaatletyka.
W tym czasie Tomasz Kraskowski przedstawił osiągnięcia powiatowe, wojewódzkie, a nawet ogólnopolskie naszych sportowców.
Następnie zakończono tę ważną uroczystość dla naszej gminy. Uroczystość ta dostarczyła szereg wrażeń, niezapomnianych chwil, gdyż wszyscy w skupieniu śledzili to co działo się na hali sportowej.