0
Twój koszyk jest pusty.

Obchody 200-lecia szkolnictwa w Lipuszu


WYWIAD Z PANEM STANISŁAWEM JANKE - ABSOLWENTEM SZKOŁY W LIPUSZU

„200 LAT SZKOLNICTWA W LIPUSZU”

Konkurs ortograficzny rozstrzygnięty

Dnia 22.05.2019 r., jak co roku, w naszej szkole odbyły się klasowe eliminacje do SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO ,w tym roku POD HASŁEM 200 LAT LIPUSKIEJ OŚWIATY. Celem było wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII ‘2019.
Przebiegał on w dwóch kategoriach:
1.Kl.IV-VI SP
2.KL.VII-VIII SP i KL.III G
Uczniowie zmagali się z niełatwym tekstem dotyczącym lipuskiej oświaty w czasie okupacji. Teksty dyktand pochodziły z książki byłego Dyrektora Szkoły - Pana M. Lemańczyka i ks.W. Szulista.

A OTO NIEKTÓRE FRAGMENTY :
Najstarsze wiadomości o szkole lipuskiej pochodzą z II polowy XVI w.
…...Dla lipuskich dzieci na początku wojny nastały trudne chwile,bo szybko musiały nauczyć się mówić po niemiecku. Nie mogły posługiwać się językiem polskim lub kaszubskim. Gdy to naruszono ,stosowano kary chłosty , wyzwisk.
….Dzieci pisały stalówką i atramentem z kałamarzy.
….W pierwszych latach nauki dzieci pisały na tabliczkach,do których dołączony był rysik z dwiema ściereczkami-suchą i mokrą.”

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO :
- ETAP KL.4-6 SP
I miejsce – Zofia Lipińska kl.6a - MISTRZ ORTOGRAFII ‘2019
II miejsce –Łukasz Drozdowski kl.5b
III miejsce-Marcin Bigus kl.4a
Zuzanna Synak kl.6b

- ETAP KL.3 GIMNAZJUM I 7-8 SP
I miejsce –Masymilian Gdaniec kl.8b – MISTRZ ORTOGRAFII ‘2019
II miejsce –Matylda Majkowska kl.8a
III miejsce- Weronika Męczykowska kl.8 a

 

[pobierz] 0.1 MB obchody-200-lecia

Obchody 200-lecia szkolnictwa w Lipuszu

Historia szkolnictwa w Lipuszu
Piórem historyka


Rozwój oświaty
Pierwsza szkoła publiczna (ludowa) powstała w czasach zaboru pruskiego. Jako datę jej otwarcia podaje się rok 1819. Dom, w którym mieściła się szkoła, stał nad Czarną Wodą, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się posesja państwa Parackich i Lipińskich. Po istniejącym niegdyś budynku nie zachowały się żadne ślady. Pierwszym nauczycielem w nowo powstałej szkole był Georg Kreft. Początkowo nauczano religii, czytania, pisania i rachunków. Nauczyciel był na utrzymaniu gminy. Budynek szkolny spłonął w roku 1856. Do czasu wybudowania nowego uczono w pomieszczeniu zastępczym, które znajdowało się w pobliżu kościoła. Nowa szkoła została oddana do użytku dopiero po 5 latach, tj. w roku 1861. Szkoła stała w rogu placu rekreacyjnego między ulicą Wybickiego a posesją Jarzembińskich. Do 1863 roku podstawowa nauka w szkole odbywała się w języku polskim. Od tego roku, na mocy zarządzenia ministra kultury, językiem wykładowym był wyłącznie język niemiecki. W nowo oddanym do użytku w 1861 roku budynku szkolnym utworzono dwie szkoły - katolicką i ewangelicką. W miarę upływu lat liczba dzieci w wieku szkolnym wzrastała i zaczęto się zastanawiać nad rozdzieleniem obydwu szkół. Ambicją miejscowych Niemców było posiadanie oddzielnej szkoły. Cel ten został osiągnięty. Budynek szkoły ewangelickiej stanął na lewym brzegu Wdy. Obiekt był gotowy w dniu 1 października 1896 roku. Natomiast w związku z problemami lokalowymi szkoły katolickiej postanowiono również wybudować nowy budynek szkolny. Nowy budynek w stanie surowym stanął 1 października 1916 roku. Poza Lipuszem istniały też szkoły w okolicznych wsiach, w Tuszkowach, Trawicach, Skwierawach, Gostomku i Schodnie.
Przemiany w oświacie
We wsi była tylko jedna szkoła publiczna. W pierwszych latach powojennych była tu szkoła czteroklasowa. Kolejno dochodziły klasy V i VI. Z początkiem roku szkolnego 1934/35 Publiczna Szkoła Powszechna w Lipuszu stała się pełną szkołą siedmioklasową.
Czasy hitlerowskiej okupacji
Sprawami oświaty administracja niemiecka zajęła się na początku 1940 roku. Akcja germanizacyjna rozpoczęła się w Lipuszu 1 marca 1940 roku. Na dokonanie formalności z tym związanych przeznaczono w szkole aż 6 sal lekcyjnych. Szkoła ludowa (Volksschule) została otwarta w dniu 15 kwietnia 1940 roku.
40 lat Polski Ludowej
Nauka w miejscowej szkole została wznowiona w dniu 9 kwietnia 1945 roku. Zaraz po wojnie szkoła realizowała program tzw. walki z analfabetyzmem. Szkoły w Lipuszu i Tuszkowach stały się pełnymi szkołami z 8-klasowymi. Lipusz stał się szkołą gminną. Po połączeniu Lipusza i Dziemian w jedną gminę Dziemiany - Lipusz z siedzibą w Dziemianach, szkoła gminna w Lipuszu uległa likwidacji i została podporządkowana szkole gminnej w Dziemianach. Reaktywowanie gminy w Lipuszu z dniem 1 stycznia1984 roku sprawiło, że szkoła lipuska otrzymała z powrotem status szkoły gminnej. Ten stan rzeczy istniał jednak krótko, bo od 15 lutego do 30 czerwca 1984 roku. Z dniem 1 lipca szkoła gminna uległa likwidacji, a oświata w gminie została podporządkowana Gminnej Radzie Narodowej. Nadzór nad szkołami i placówkami wychowania przedszkolnego przejął etatowy pracownik Urządu Gminy w Lipuszu – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Szkoła w Lipuszu zmuszona była stale wynajmować pomieszczenia na sale lekcyjne w budynku przedszkola, Banku Spółdzielczego, agronomówce, u trzech prywatnych właścicieli, w budynku socjalnym przy stadionie, a także budynku administracyjnym przeznaczonym na siedzibę Gromadzkiej Rady Narodowej.
Nowy budynek Zespołu Szkół w Lipuszu
Budowa nowej szkoły w Lipuszu, kilkakrotnie planowana, w przeciągu 40 lat doszła do skutku. W 2003 roku została otwarta i do dzisiaj funkcjonuje jako Zespół Szkół w Lipuszu.
Żródło: Marian Lemańczyk Lipusz, wyd. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Gdańsk 1988 r.

Pierwszy Hackaton Uczniowski
01.03. 2019r. W ramach 200-lecia naszej szkoły spotkało się ponad 30 uczniów, by porozmawiać i podzielić się swoimi pomysłami na to, jak poprawić szkolną codzienność.

Uczestnicy hacathonu zostali wybrani na podstawie ankiet, które wypełnili wszyscy uczniowie od klasy IV do III G. Przed częścią realizacyjną zostali podzieleni na grupy, w których uczniowie pracowali nad takimi zagadnieniami, jak między innymi: wymarzone przerwy, ciekawe lekcje czy prace domowe z sensem. ,,Burza mózgów” była nieunikniona, wszystkie grupy podeszły do swoich tematów z wielkim zaangażowaniem i niecodzienną kreatywnością. Szkoła stała się kuźnią pomysłów. Owoce, w postaci plakatów, zostały zaprezentowane przybyłym gościom: Wójtowi Gminy Lipusz panu Mirosławowi Ebertowskiemu, Wicedyrektor pani Marii Szyszka oraz Przewodniczącej Rady Rodziców pani Emilii Ebertowskiej. Wyniki twórczej pracy zostały żywo omówione, uczniowie chętnie wypowiadali się o przyszłości szkoły.
Tym samym nie zostawili złudzeń, że zależy im na rozwoju uczniowskiej samorządności w naszej szkole. Pierwszy Hacathon Uczniowski przebiegał w twórczej atmosferze przy soku, ciasteczkach, a także wspólnej pizzy. Ostatnim punktem wyjątkowego spotkania były zajęcia sportowe na szkolnej hali sportowej. Pomysłodawczyniami i organizatorkami Pierwszego Hacathonu Uczniowskiego są pani Justyna Mikołajczyk oraz pani Iwona Drozdowska. Obecni byli również opiekunowie: pani Halina Hapka, pani Sylwia Gierszewska, pani Monika Stark oraz pan Robert Klasa.

 SZKOLNE SPOTKANIE Z POEZJĄ I PROZĄ
08.03.2019 roku w ramach obchodów 200–lecia szkolnictwa w Lipuszu odbyło się niecodzienne spotkanie z poezją i prozą naszych rodzinnych twórców. Poszczególne klasy miały okazję wysłuchać fragmentów twórców poetyckich: Wiktorii Kozikowskiej, Wiesława Nowickiego i Stanisława Janke. Uczniowie poznali również legendy naszego regionu opisane w książce Mariana Lemańczyka ,,Lipusz". Dodatkowo można było posłuchać ,,gadek” spisanych przez Eugenię Laska z ,,Lepusczich stron”. Podczas tego wyjątkowego spotkania nie zabrakło recytacji oraz śpiewu naszych uczennic - laureatek XXXVI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej.