0
Twój koszyk jest pusty.

O PRZEDSZKOLU


 

PRZEDSZKOLE REMUSEK

ul. Derdowskiego 7a
83-424 Lipusz
tel. sekretariat szkoły (58) 687 -46- 32
www.zslipusz.pl

 

O PRZEDSZKOLU

 

Zanim przedszkole pojawiło się przy Zespole Szkół w Lipuszu, mieściło się ono w przedwojennym, ponad 100- letnim budynku przy ul. Rogali. Niestety budynek nie spełniał wymogów sanitarnych i wymagał remontu. Dwukrotnie doszło w nim także do pożaru.
Pozwolenie na budowę nowego przedszkola gmina uzyskała już w 2008 r. Prace nad nowym obiektem nie ruszyły jednak od razu, a wszystko z powodu braku zewnętrznego finansowania. W 2013 r. zapadła decyzja o budowie nowego przedszkola ze środków własnych gminy.
W marcu 2014 r. zostało otwarte nowo wybudowane przedszkole, które przyjęło nazwę „Remusek”. Budynek składa się z 4 sal dydaktycznych, przestrzennego holu połączonego z szatnią oraz pomieszczeń sanitarnych. W każdej z sal znajduje się łazienka. Sale są jasne, kolorowe i przestronne. Przedszkole posiada również duży taras z zejściem na nowo wybudowany plac zabaw.
(Zdjęcia z otwarcia przedszkola Remusek)

MISJA PRZEDSZKOLA W LIPUSZU

JESTEM LIPUSKIM PRZEDSZKOLAKIEM – BĘDĘ DUMNYM KASZUBĄ – POLAKIEM

o Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju
o W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane
o Wykorzystujemy naturalną potrzebę ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem i przyrodą
o W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, rozumienia i akceptacji dla siebie i dla innych
o Przedszkole wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczy w przyswajaniu norm postępowania etycznego
o Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dziecko
o Zapewniamy kompetentną kadrę pedagogiczną
o Wzbogacamy wiedzę o bliższym i dalszym środowisku dziecka i umożliwiamy mu bezpośredni kontakt z przyrodą
o Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w Zjednoczonej Europie
o Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, uczestniczymy w konkursach organizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

WIZJA PRZEDSZKOLA W LIPUSZU
Nasi wychowankowie wyposażeni będą w wiedzę, umiejętności
i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym
w szkole i dorosłym życiu, będą otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechować ich będzie śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata w Zjednoczonej Europie.

 

MODEL NASZEGO ABSOLWENTA
o Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo
o Pomaga innym potrzebującym pomocy
o Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy
o Jest tolerancyjne i otwarte wobec innych
o Ma ukształtowaną postawę moralną i obywatelską
o Dąży do rozwiązywania problemów
o Nie boi się wyrażać własnych opinii
o Posiada umiejętność wykorzystywania swoich mocnych stron oraz pokonania własnych słabości
o Ma pozytywny obraz samego siebie
o Ma świadomość własnej tożsamości
o Ma ukształtowaną postawę patriotyczną: poczucie tożsamości narodowej i przynależności państwowej
o Miłuje Ojczyznę w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
o Rozumie świat i nagromadzone w nim wartości
o Jest komunikatywne
o Jest aktywne, dociekliwe, kreatywne, ambitne
o Szanuje środowisko przyrodnicze
o Posiada podstawowe umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia

 

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

 

1. Już ponad sześćset lat nad brzegiem Czarnej Wody,
Jest Lipusz wioska ma , a w niej piękne kaszubskie zagrody.
Tu zawsze mieszkał lud, który bronił swej mowy i wiary,
I ziemi bronił swej w czasie wojny i obcej nawały.

 

Ref. W tej pięknej wiosce jest nasza szkoła,
Gdzie zdobywamy sprawność, tężyznę,
Tutaj nas uczą nauczyciele, jak kochać naszą Piękną Ojczyznę.
Tu zdobywamy rzetelną wiedzę i się uczymy jak mądrze żyć.
Szanować starszych i swych kolegów
I z Bogiem w sercu do celu iść.

 

2. Lipuska, piękna wieś, wokół lasy i łąki- jeziora,
I ludzie dobrzy są, tu rozbrzmiewa kaszubska mowa.
Kochana wiosko ma, chociaż ziemia jest twoja uboga,
Lecz tu jest szkoła ma, która sercu jest bliska i droga.

 

sł. i muz. Karol Zaborski

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

30- lecie Gminy Lipusz i uroczyste otwarcie przedszkola Remusek

Przedszkole Remusek
Otwarcie przedszkola
Otwarcie przedszkola