0
Twój koszyk jest pusty.

Kompetencje i zadania


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Czym zajmuje się Rada Rodziców?


Co trzy lata w trybie głosowania z grona rodziców wybierane jest Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz, Skarbnik, Komisja Rewizyjna. Jednak corocznie uzupełniamy skład Rady o nowych członków wybranych z trójek klasowych,które wybierane się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic. Trójki klasowe z wybraną pośród nich Przewodniczącą mają decydujący głos w sprawach swojej klasy . Do trójki klasowej jak i do pani wychowawczyni należy zwracać się z pomysłami czy problemami danej klasy. Następnie te osoby - jeśli sytuacja tego wymaga przekazują sprawę pani dyrektor, pedagog czy Przewodniczącej Rady Rodziców.
Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły, a jej kadencja trwa w naszej szkole trzy lata. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
 • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
 • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

 

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności wspomagania realizacji celów i jej zadań.
Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania.

 

Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze min na:

 • nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach,
 • bale: karnawałowe, szóstoklasistów, gimnazjalistów,
 • słodycze i dekoracje na bale,
 • pomoce dydaktyczne,
 • nagrody dla wybitnych uczniów,
 • nagrody książkowe dla najlepszych uczniów,
 • wydatki okolicznościowe.