0
Twój koszyk jest pusty.

Hymn i sztandar


HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

 

1. Już ponad sześćset lat nad brzegiem Czarnej Wody,
Jest Lipusz wioska ma , a w niej piękne kaszubskie zagrody.
Tu zawsze mieszkał lud, który bronił swej mowy i wiary,
I ziemi bronił swej w czasie wojny i obcej nawały.

 

Ref. W tej pięknej wiosce jest nasza szkoła,
Gdzie zdobywamy sprawność, tężyznę,
Tutaj nas uczą nauczyciele, jak kochać naszą Piękną Ojczyznę.
Tu zdobywamy rzetelną wiedzę i się uczymy jak mądrze żyć.
Szanować starszych i swych kolegów
I z Bogiem w sercu do celu iść.

 

2. Lipuska, piękna wieś, wokół lasy i łąki- jeziora,
I ludzie dobrzy są, tu rozbrzmiewa kaszubska mowa.
Kochana wiosko ma, chociaż ziemia jest twoja uboga,
Lecz tu jest szkoła ma, która sercu jest bliska i droga.

 

sł. i muz. Karol Zaborski

HYMN ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU

PRZEKAZANIE SZTANDARU NASZEJ SZKOLE

 

Dnia 28 września 2011 roku o godz. 10:00 odbyło się w Zespole Szkół w Lipuszu otwarcie hali sportowej oraz poświęcenie sztandaru szkoły. W tym dniu nastąpiło przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru naszej szkole. Sponsorzy sztandaru przybijali symboliczne gwoździe. Pani dyrektor Barbara Edel zaprezentowała sztandar, który na rewersie ma umieszczone godło Polski, a na awersie misje szkoły: Kaszub, Polak, Europejczyk. Po krótkiej prezentacji sztandar został przekazany uczniom - pocztowi sztandarowemu, następnie ksiądz prałat poświęcił go. Ślubowanie na sztandar złożyli nauczyciele i uczniowie.