0
Twój koszyk jest pusty.

Informacje


RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW


SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYNOSI:

 

  • W ZESPOLE SZKÓŁ- 20 ZŁ. NA CAŁY ROK SZKOLNY
  • W PRZEDSZKOLU- 15 ZŁ. MIESIĘCZNIE (+5 zł. kolejne dziecko w rodzinie)

 

W PRZYPADKU RODZEŃSTWA UCZĄCEGO SIĘ W ZS SKŁADKĘ OPŁACA NAJSTARSZE Z DZIECI.
W PRZEDSZKOLU RÓWNIEŻ SKŁADKĘ OPŁACA NAJSTARSZE DZIECKO Z UCZĘSZCZAJĄCEGO RODZEŃSTWA.

 

Przypominamy, iż w przypadku 100 % wpłaty składki Rady Rodziców
do dnia 30 listopada bieżącego roku szkolnego Rada Klasowa czy Wychowawca Klasy ZS, mogą złożyć wniosek o przyznanie środków

w kwocie 30 % wartości klasowej wpłaty.
Składka opłacona przez starsze rodzeństwo – nie wpływa na procentowy bilans wpłat z danej klasy. Środki te można wykorzystać w bieżącym roku szkolnym na cele integracyjne klasy :)

 

* Środki zgromadzone ze składek rodziców uczniów Przedszkola „Remusek” pozostają do dyspozycji wyłącznie przedszkola.

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu, możemy cały czas doskonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania naszych dzieci, dlatego zachęcam Państwa do wpłacania składek na fundusz Rady Rodziców i branie czynnego udziału w naszej działalności.

 

Z poważaniem


Przewodnicząca Rady Rodziców
Emilia Ebertowska