Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipuszu


Egzamin w 2013 r.
Egzamin w 2013 r.

Egzamin gimnazjalny

 

W środę 23 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum przystąpią do egzaminów gimnazjalnych, które potrwają do piątku. W czasie egzaminów wszyscy uczniowie gimnazjum mają wolne, natomiast lekcje w szkole podstawowej odbywają sie wedle planu.

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą. Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą. W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Przed nami Święta Wielkiej Nocy 

z tej okazji składam 

w imieniu własnym, oraz całej społeczności szkolnej

najserdeczniejsze zyczenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Zmartwychstania Pańskiego,

smacznego jajka i mokrego dyngusa,

a także spokojnego odpoczynku w rodzinnym gronie.

 

Dyrektor ZS Lipusz        

Barbara Edel