Witamy na stronie Zespołu Szkół w Lipuszu


 BEZPIECZNE WAKACJE.

bezpiecznewakacje.pl
bezpiecznewakacje.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja z realizacji zadania „ Badacze nieznanych jezior
Prezentacja z realizacji zadania „ Badacze nieznanych jezior

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „ Badacze nieznanych jezior”


W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie III klas gimnazjum w Zespole Szkół w Lipuszu realizowali projekt edukacyjny.
Uczniowie wraz z nauczycielami biologii i geografii - opiekunami projektu mogli wykonać zaplanowane zadanie dzięki zakupionemu sprzętowi ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Projekt miał na celu podwyższenie świadomości ekologicznej młodzieży i ukazanie walorów przyrodniczo-rekreacyjnych jeziora , które w wyniku rozmów z mieszkańcami otrzymało nazwę Trawice 3.

 

Zaplanowane działania przebiegały w kilku etapach:


1. . Badanie jakości wody i określanie parametrów fizyko-chemicznych:
W trakcie analizy wody uczniowie określili:
- twardość wody
- zasadowość/kwasowość wody
- zawartość azotanów i azotynów
- zawartość fosforanów


2. Sprzątanie brzegów jeziora.


3. Inwentaryzacja przyrodnicza jeziora i jego brzegów :
Uczniowie zostali podzieleni na zespoły i z pomocą opiekunów projektu oraz pracownika naukowego dr inż. Sławomira Zielińskiego, badali faunę i florę jeziora i terenów przybrzeżnych.
W celu rozpoznania poszczególnych gatunków, uczniowie korzystali z wcześniej zakupionych przewodników i kluczy do oznaczania roślin i zwierząt. Mogli też liczyć na podpowiedzi opiekunów bazując na ich wiedzy i doświadczeniu.

 

4. Podjęcie działań dla szkoły i społeczności lokalnej obejmowało:
Przygotowanie prezentacji multimedialnej będącej udokumentowaniem naszych działań:
Jest to sprawozdanie z całego projektu i analiza przeprowadzonych badań wody.
Uczniowie porównali uzyskane wyniki badań z odpowiednimi normami i wyciągnęli wniosek:


Jezioro Trawice 3 posiada wody dobrej jakości, które nadają się do użytku gospodarczego.


Zorganizowanie pikniku z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek:
• Tego dnia było bardzo ciepło i słonecznie, idealnie na wypoczynek nad wodą. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Lipusz Pan Mirosław Ebertowski, który od początku wspierał nasze działania i wykazywał zainteresowanie naszym projektem.
Uczniowie i społeczność lokalna poprzez działania w ramach projektu „Badacze nieznanych jezior” zrozumieli, jak cennym darem natury jest nasze jezioro. Dbałość o nie jest obowiązkiem nie tylko każdego mieszkańca Szklanej Huty, ale także tych, którzy do nas przyjeżdżają.


Projekt związany z jeziorem umożliwił lepsze poznanie ekosystemu, uświadomił w większym stopniu potrzebę ochrony wód oraz fauny i flory naszego jeziora.